V celom regióne (mesto Levoča a okolité obce, vrátane mesta Spišské Podhradie) vytvárame “KOMUNITU”. Budujeme modernú mládežnícku športovú organizáciu, ktorá prináša nielen kvalitu v tréningovom procese, ale ktorá spája ľudí, prináša radosť, nadšenie a buduje priateľstvá. Medzi deťmi, trénermi, manažérmi a rodičmi navzájom …

Spolupracujeme s renomovanými hokejovými organizáciami vo Švédsku (Frolunda Goteborg) a USA (Chicago Mission), prinášame najmodernejšie tréningové metódy reagujúce na najnovšie metodické trendy v oblasti výchovy talentovanej hokejovej mládeže. Nestaráme sa iba o športový rast detí v našom hokejovom klube. Dbáme o to, aby z nich rástli aktívni , slušní ľudia reagujúci na modernú dobu v duchu fair-play, pripravení do života na športovej ale aj celospoločenskej úrovni.

budujeme komunitu

hlavní partneri

partneri

mediálni partneri

dodávatelia

Návrat hore