V celom regióne (mesto Levoča a okolité obce, vrátane mesta Spišské Podhradie) vytvárame “KOMUNITU”. Budujeme modernú mládežnícku športovú organizáciu, ktorá prináša nielen kvalitu v tréningovom procese, ale ktorá spája ľudí, prináša radosť, nadšenie a buduje priateľstvá. Medzi deťmi, trénermi, manažérmi a rodičmi navzájom …

Spolupracujeme s renomovanými hokejovými organizáciami vo Švédsku (Frolunda Goteborg) a USA (Chicago Mission), prinášame najmodernejšie tréningové metódy reagujúce na najnovšie metodické trendy v oblasti výchovy talentovanej hokejovej mládeže. Nestaráme sa iba o športový rast detí v našom hokejovom klube. Dbáme o to, aby z nich rástli aktívni , slušní ľudia reagujúci na modernú dobu v duchu fair-play, pripravení do života na športovej ale aj celospoločenskej úrovni.

budujeme komunitu

Rozpis tréningov

Týždenný rozpis ľadu počas letných prázdnin.
V prípade zmeny Vás včas upozorníme.
Pondelok
8.ročník: zraz: 12:45, ľad: 13:45 – 14:45
5-6.ročník: zraz: 14:00, ľad: 15:00 – 16:00
3-4.ročník : zraz: 15:15, ľad: 16:15 – 17:15
Utorok
8.ročník: zraz: 13:00, ľad: 14:00 – 15:00
3-4.ročník: zraz: 14:00, ľad: 15:00 – 16:00
0-2.ročník ľad: 16:15 – 17:15
Štvrtok
5-6.ročník: zraz: 12:30, ľad: 13:30 – 14:45
8.ročník: zraz: 14:00, ľad: 15:00 – 16:00
3-4.ročník: zraz: 15:15, ľad: 16:15 – 17:15
Piatok
5-6.ročník: zraz: 12:00, ľad: 13:00 – 14:00
8.ročník: zraz: 13:15, ľad: 14:15 – 15:15
3-4.ročník: zraz: 14:30, ľad: 15:30 – 16:30
Sobota
0-2.ročník: ľad: 7:30 – 8:30
5-6.ročník: zraz: 9:15, ľad: 10:15 – 11:30
8.ročník: zraz: 10:45, ľad: 11:45 – 13:15

hlavní partneri

partneri

mediálni partneri

dodávatelia