V celom regióne (mesto Levoča a okolité obce, vrátane mesta Spišské Podhradie) vytvárame “KOMUNITU”. Budujeme modernú mládežnícku športovú organizáciu, ktorá prináša nielen kvalitu v tréningovom procese, ale ktorá spája ľudí, prináša radosť, nadšenie a buduje priateľstvá. Medzi deťmi, trénermi, manažérmi a rodičmi navzájom …

Spolupracujeme s renomovanými hokejovými organizáciami vo Švédsku (Frolunda Goteborg) a USA (Chicago Mission), prinášame najmodernejšie tréningové metódy reagujúce na najnovšie metodické trendy v oblasti výchovy talentovanej hokejovej mládeže. Nestaráme sa iba o športový rast detí v našom hokejovom klube. Dbáme o to, aby z nich rástli aktívni , slušní ľudia reagujúci na modernú dobu v duchu fair-play, pripravení do života na športovej ale aj celospoločenskej úrovni.

budujeme komunitu

Rozpis tréningov

Týždenný rozpis ľadu - sezóna 2021-2022.
V prípade zmeny Vás včas upozorníme.
Pondelok
8.ročník: ľad: 14:15 – 15:15
5-6.ročník: ľad: 16:30-17:30
3-4.ročník: ľad: 15:30-16:30
Utorok
8.ročník: ľad: 6:00-7:00
5-6.ročník: zraz: 16:30 ľad: 17:30 – 18:30
3-4.ročník: ľad: 15:00-16:00 + brankári
0-2.ročník: ľad: 16:15 – 17:15
Štvtrok
8.ročník: ľad: 15:00 – 16:00
5-6.ročník: ľad: 6:00-7:00
3-4.ročník: ľad: 16:15-17:15
Piatok
8.ročník: ľad: 15:30 – 16:30
5-6.ročník: ľad: 14:15-15:15
Sobota
0-2.ročník: ľad: 07:30 – 08:30

– sobotný rozpis pre zvyšné ročníky bude upresnený vždy priebežne podľa rozpisu zápasov

hlavní partneri

partneri

mediálni partneri

dodávatelia